فهرست نشریات وزارت علوم

جهت اطلاع از آخرین لیست نشریات معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لیست نشریات نامعتبر به آدرس های زیر رجوع شود:

http://journals.msrt.ir

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.