طرح های پژوهشی

                     دانشکده معماری و شهرسازی

                     دانشکده هنر های صناعی

                    دانشکده طراحی اسلامی

                    دانشکده فرش

                   دانشکده هنرهای کاربردی

                  دانشکده چندرسانه ای

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.