آیین نامه ها و کاربرگ ها

  1. دستورالعمل اجرایی مرکز تحقیقات دانشگاه هنر اسلامی تبریز (pdf)
  2. شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت (pdf)

  3. هدفمندی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  4. دستورالعمل های مربوط به فعالیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.