اخبار و رویدادها

اولین همایش ملی «تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری»

اولین همایش ملی «تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری»
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

نحوه نگـارش مقالات علمی براي مجلات معتـبر خـارجی بـا درنظرگرفتـن رویکرد ســردبیران و داوران

کارگاه آموزشی "نحوه نگـارش مقالات علمی براي مجلات معتـبر خـارجی بـا درنظرگرفتـن رویکرد ســردبیران و داوران"
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»

دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

فراخوان مقاله نشریه «ادبیات عرفانی»

فراخوان مقاله نشریه «ادبیات عرفانی»
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر حامد بیتی

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر حامد بیتی
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی رازانی

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی رازانی
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1399

سلسله نشست های اخلاق پژوهش

سلسله نشست های اخلاق پژوهش
يکشنبه دوازدهم بهمن 1399

قطب علمی حفاری و مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می کند

قطب علمی حفاری و مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می کند
شنبه یازدهم بهمن 1399

فراخوان ثبت روایت هایی کرونایی دانشگاهیان

فراخوان ثبت روایت هایی کرونایی دانشگاهیان
شنبه یازدهم بهمن 1399

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.