لینکهای سمت راست

تاریخ : پنجشنبه 3 آذر 1401
کد 468

پوستر هفته پژوهش و فناوری

هفته پژوهش و فناوری 19 تا 25 آذر ماه 1401

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.