تاریخ : شنبه 11 ارديبهشت 1400
کد 360

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:

پنجمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو شهریور 1400

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.