تاریخ : يکشنبه 7 دي 1399
کد 319

ششمین کنفرانس منطقهاي تغییر اقلیم و گرمایش زمین

پژوهشـکدة تغییر اقلیم و گرمایش زمین وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ششمین کنفرانس منطقهاي تغییر اقلیم و گرمایش زمین در تاریخهای 14 و 15 اسفند 1399 به صورت مجازی برگزار می کند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.