تاریخ : پنجشنبه 13 شهريور 1399
کد 251

وبینار بین المللی آشنایی با ابزارهای گردآوری داده در علوم انسانی و اجتماعی روز ﺳﻪشنبه 11 شهریور 1399

وبینار بین المللی آشنایی با ابزارهای گردآوری داده در علوم انسانی و اجتماعی - ﺳﻪشنبه به تاریخ 11 شهریور ماه 1399

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.