تاریخ : سه شنبه 11 شهريور 1399
کد 249

فراخوان طرح های پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

فراخوان طرح های پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 12 عنوان موضوعی منتشر شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.