تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1399
کد 201

حمایت از رساله های دکتری

پیرو تفاهم نامه مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با دانشگاهها، این پژوهشگاه حمایت از رساله های دکتری منطبق بر اولویت های پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در سال 1399 را در دستور کار خود قرار داده است.
پیرو تفاهم نامه مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با دانشگاهها، این پژوهشگاه حمایت از رساله های دکتری منطبق بر اولویت های پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در سال 1399 را در دستور کار خود قرار داده است.

اولویت های پژوهشی معاونت گردشگری و صنایع دستی در سال 1399


اولویت های پژوهشی پیشنهادی معاونت میراث فرهنگی در سال  1399

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.