آرشیو اخبار و رویدادها

اولین همایش ملی «تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری»

اولین همایش ملی «تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری»

(14)

اولین همایش ملی «تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری»

پنجشنبه 16 بهمن 1399
نحوه نگـارش مقالات علمی براي مجلات معتـبر خـارجی بـا درنظرگرفتـن رویکرد ســردبیران و داوران

نحوه نگـارش مقالات علمی براي مجلات معتـبر خـارجی بـا درنظرگرفتـن رویکرد ســردبیران و داوران

(26)

کارگاه آموزشی "نحوه نگـارش مقالات علمی براي مجلات معتـبر خـارجی بـا درنظرگرفتـن رویکرد ســردبیران و داوران"

پنجشنبه 16 بهمن 1399
دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»

دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»

(13)

دومین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران»

پنجشنبه 16 بهمن 1399
چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

(14)

چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

پنجشنبه 16 بهمن 1399
فراخوان مقاله نشریه «ادبیات عرفانی»

فراخوان مقاله نشریه «ادبیات عرفانی»

(16)

فراخوان مقاله نشریه «ادبیات عرفانی»

پنجشنبه 16 بهمن 1399
تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر حامد بیتی

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر حامد بیتی

(23)

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر حامد بیتی

پنجشنبه 16 بهمن 1399
تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی رازانی

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی رازانی

(19)

تقدیر از عضو محترم هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی رازانی

پنجشنبه 16 بهمن 1399
سلسله نشست های اخلاق پژوهش

سلسله نشست های اخلاق پژوهش

(19)

سلسله نشست های اخلاق پژوهش

يکشنبه 12 بهمن 1399
قطب علمی حفاری و مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می کند

قطب علمی حفاری و مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می کند

(21)

قطب علمی حفاری و مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می کند

شنبه 11 بهمن 1399
فراخوان ثبت روایت هایی کرونایی دانشگاهیان

فراخوان ثبت روایت هایی کرونایی دانشگاهیان

(19)

فراخوان ثبت روایت هایی کرونایی دانشگاهیان

شنبه 11 بهمن 1399

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.