شرح وظایف ادریس حیدرنژاد

 1. آمار و اطلاعات
 1. امورات مربوط به جلسات شورای پژوهش(دستور جلسات و مصوبات)
 1. تفاهم نامه‌ها(ملی و بین المللی)
 1. گرنت (اساتید و هیات علمی) و درخواستهای مرتبط
 1. سامانه پژوهش
 1. بررسی امتیازات پژوهشی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 1. فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان دکتری
 1. شرکت در مجامع علمی –هنری اساتید و دانشجویان دکتری
 1. امورات ثانویه انتشارات( شابک، فیپا، مجوزهای لازم قبل و بعد نشر، امورات مالی مرتبط با نشر ، بحثهای فروش و کنترل فروش)
 1. طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه( قرارداد، تفاهم نامه، امورات مالی، گزارش نهایی، تسویه طرح)
 1. پاداش های هیات علمی
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.