شرح وظایف حسن سعیدی نیا

 1. تسویه حساب دانشجویی
 1. ارتباط با صنعت
 1. ثبت مدارک پژوهشی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 1. طرح پژوهشی داخلی (پرسشنامه، قرارداد، داوری، یگیری اصلاحات داوری ، امورات مالی، گزارش نهایی، تسویه طرح، گواهی‌های لازم )
 1. امورات اولیه انتشارات(داوری، پیگیری انجام اصلاحات، ویراستاری علمی –ادبی)
 1. کارگاه های آموزشی (بررسی درخواست دانشکده ها، ارسال به شورای پژوهشی، امورات مالی، گواهی های لازم)
 1. امورات اولیه برگزاری همایشهای دانشگاه (پرسشنامه همایش ، ارسال به مراجع لازم، سامانه همایش )
 1. به روز رسانی سایت اداره پژوهش
 1. امورات مالی نشریات دانشگاه
 1. گزارش عملکرد بودجه پژوهشی دانشگاه
 1. امورات جاری نظیر : ارسال و پیگیری مصوبات به هیات رئیسه و هیات امنا- پاسخدهی به نامه های متفرقه-
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.