لینکهای سمت راست

تاریخ : سه شنبه 29 آذر 1401
کد 490

نشست تخصصی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری تبریز

مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز نشست تخصصی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری تبریز در تاریخ 1401/10/03 در محل دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می کند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.