لینکهای سمت راست

تاریخ : چهارشنبه 18 آبان 1401
کد 466

چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری را در آذر ماه 1401 برگزار می کند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.