لینکهای سمت راست

تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1400
کد 451

معرفی برگزیدگان ارتباط با جامعه و صنعت

انتخاب آقای دکتر حامد بیتی به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت و انتخاب آقای مهندس سید محمدعلی بنی هاشمی به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی در سال 1400
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.