تاریخ : يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کد 353

دانشگاه تبریز برگزار می کند

دانشگاه تبریز در نظر دارد رویداد «مدرسه پیشرفته بین المللی ادوات اپتوالکترونیکی» را در تاریخهای 21 و 22 خرداد ماه 1400 بصورت مجازی به میزبانی پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و قطب علمی فوتونیک برگزار نماید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.