تاریخ : سه شنبه 10 فروردين 1400
کد 345

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق ذر عملیات

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق ذر عملیات 27 الی 29 سال 1400

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.