تاریخ : پنجشنبه 16 بهمن 1399
کد 341

چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

چهارمین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.