تاریخ : چهارشنبه 17 دي 1399
کد 325

کارگاه تخصصی علمی - پژوهشی سازه های فضاکار

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند کارگاه تخصصی علمی - پژوهشی سازه های فضاکار را برگزار می کند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.