تاریخ : دوشنبه 15 دي 1399
کد 324

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی را در تاریخ 18 اسفند 1399 برگزار می نماید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.