تاریخ : پنجشنبه 11 دي 1399
کد 321

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی «طراحی پایدار و فراگیر برای همگان»

موسسه آموزش عالی آپادانا (غیر دولتی - غیرانتفاعی) نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی «طراحی پایدار و فراگیر برای همگان» را برگزار می نماید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.