تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399
کد 250

وبینار کارآفرینی

وبینار کارآفرینی با دو عنوان "تفکر طراحی" و "نوآوری محصول و خلاقیت حل مساله"

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.