ارتباط با صنعت

 
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت    دریافت 
دفتر ارتباط با صنعت  وزارت علوم و فناوری       
سامانه ملی کار آموزی
 


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.