دوره پسادکتری

1- دستورالعمل پذیرش پژوهشگر پسادکتری

2- فرم تقاضای پژوهشگر پسادکتری(DOC)(PDF)

3- قرارداد دوره پسادکتری


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.