کتب چاپ شده با همکاری دانشگاه

 BIMسبز:
مدل سازی اطلاعات ساختمان با رویکرد طراحی پایدار
مترجمان: دکترمازیار آصفی
مهندس محمدسادات مادرشاهی
مولفان: ادلی کریگل
بردلی نیس


معرفی اجمالی کتاب
   خانه های قدیمی تبریز
مولفان: دکترمحمدعلی کی نژاد
مهندس محمدرضا شیرازی


معرفی اجمالی کتاب
   نمدهای ایرانی:
پژوهشی در زمینه نمدهای منطقه گرگان و دشت
مولفان: محمود جوادی پور

معرفی اجمالی کتاب
   ترمه های سلطنتی ایران و کشمیر
مولفان: رحیم عناویان
ژرژ عناویان
زیر نظر: تومویوکی یامانوبه
    مهر و حکاکی در ایران
مولف: محمدجواد جدی
 
نگاره های چوبی مساجد آذربایجان
مولف: ناهید دهقان


معرفی اجمالی کتاب
 بازآفرینی ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی
مولفان: دکترمحمدعلی کی نژاد
دکتر آزیتا بلالی اسکویی


 

 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.