اخلاق پژوهش

 منشور و موازین اخلاق پژوهش

 آیین نامه تخلفات پژوهشی ( 1 ) ( 2 )

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

گواهی تأییدیه اخلاقی(word)(PDF)

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.