کتب چا‍پ شده توسط دانشگاه


جایگاه سازه در فرایند طراحی معماری
مولفان: دکتر مازیار آصفی
مهندس مجید احمدنژادکریمی


آنچه در این کتاب خواهید آموخت مجموعه ای از موارد زیر است:
انتخاب سازه در فرایند طراحی
تعامل سازه و معماری
تعادل در ساختار سازه
پایداری در طراحی سازه ها
سازه های خطی- صفحه ای در معماری
سازه های نو و پویا در معماری و درآمدی بر سازه های فضاکار

معرفی اجمالی کتاب
 

طراحي تعامل انسان و رايانه
مولف: دكتر يونس سخاوت
 
 
كتاب طراحي تعامل انسان و رايانه با هدف بررسي چالش هاي طراحي سامانه هاي مختلف كه كاربر انساني دارند تاليف شده است. مخاطب اين كتاب دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي رشته هنرهاي رايانه اي و مهندسي نرم افزار هستند كه علاقه مند به فهم اصول و مباني طراحي تعامل در ساخت و طراحي هستند. روش هاي طراحي و ساخت نمونه اوليه، بررسي جنبه هاي شناختي طراحي، پارامترهاي انساني طراحي، طراحي خدمات و طراحي رابط كاربري اهم موارد مطرح شده در اين كتاب را تشكيل مي دهند. همچنين روش هاي جمع آوري داده از كاربران، تحليل اين داده ها و در نهايت طراحي بر اساس اين داده ها از مطالبي هستند كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.
 
كاربردهاي شيمي تجزيه در علوم باستان شناختي
مترجم: مسعود باقرزاده كثيري
مولف: مارك پولارد، كاترين بت، بن استرن، سوزان يانگ

 
كتاب پيش رو با هدف معرفي كاربردهاي شيمي تجزيه در باستان شناسي تاليف شده است و مخاطبان آن دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي باستان شناسي هستند كه با تمامي زمينه هاي علوم شيمي و فيزيك مورد نياز آشنا نيستند اما به انجام فرايندهاي آناليزي يا استفاده از نتايج اين آناليزها در مطالعات خود نياز دارند. مطالب كتاب در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول، هدف معرفي شيمي تجزيه به دانشجويان باستان شناسي است؛ در اين بخش برخي از سوالات باستان شناسي كه تلاش شده است با استفاده از شيمي تجزيه پاسخ داده شوند ارائه مي گردد. بخش دوم شامل هفت فصل است كه در هر كدام تعدادي از روش هاي آناليزي كه در باستان شناسي كاربرد دارند معرفي شده و بر اساس اصول علمي كه زيربناي آنها را تشكيل مي دهندطبقه بندي شده اند. 

رهيافت هاي باستانشناختي به فناوري
مترجم: وحيد عسكرپور
مولف: هترمارگارت لويس ميلر

 
كتاب رهيافت هاي باستان شناختي به فناوري يكي از معدود رسالاتي است كه در مورد پژوهش هاي باستانشناختي مربوط به شواهد، آثار، مدارك و شاخصه هاي فناوري هاي باستاني به نگارش درآمده است. اين كتاب نشان مي دهد كه رويكردهاي باستان شناختي به فناوري با صرف فن شناسي آثار و مصنوعات باستاني كاملا تفاوت دارد. مهمترين شاخصه باستان شناسي فناوري آن است كه فناوري را نظامي در نظر مي آورد كه متشكل از خرده نظام هاي اجتماعي، اقتصادي، اعتقادي و سياسي، حتي زيباشناختي است و همه اين سويه ها را باهم دارد. هتر ميلر در اين كتاب فناوري ها را به جاي طبقه بندي بر اساس نوع ماده خام آنها، بر اساس روندهاي ساخت شان از هم تفكيك كرده و دو گونه فناوري هاي كاهشي استخراجي و تبديل پذير را از هم مجزا مي كند. وي در اين كتاب هر يك از اين فناوري ها را در زمينه هاي باستان شناختي مورد مطالعه قرار داده و شواهد مربوط به شيوه هاي عمل هريك را در بافت هاي باستان شناختي شرح مي دهد. 
 

آموزش مبانی مدلسازی و نمونه های اوليه برای طراحی صنعتی
مترجم: مهندس محمدعلی حداديان
مولف: يوشيهارو، تاكاشي كوجيما، ماسازوتانو، شين جي ماتسودا
تجسم سه بعدي، مهم ترين مرحله عملياتي در فرايند طراحي محصول است. در طراحي صنعتي، هدف نهايي فرايند طراحي محصول دستيابي به يك شي سه بعدي قابل لمس و كاربردي است. اين نياز به تجسم سه بعدي قابل لمس، كه تحليل و مطالعه عملكردها و فرم ظاهري محص.ل را ميسر مي سازد، از طريق مدلسازي برآورده مي شود. كتاب حاضر نوشتاري مفيد در زمينه آموزش گام به گام مدل سازي محصولات صنعتي است و اساس كار در آن بر چهار ماده پركاربرد در حوزه مورد بحث، يعني خمير صنعتي كلي، گچ، استايروفوم و مقوا نهاده شده است. مدل هايي كه در كتاب حاضر كار مي شوند و هدف از ساخت آنها بررسي فرمي و ابعادي و پياده سازي سازوكارها به صورتي ساده و ابتدايي است؛ و ديگري مدل هايي كه طراح براي ارايه ايده و دريافت مشاوره و نظر ديگران (كارفرما يا همكار) مي سازد.
 
 

تصوير گری در اسلام
مترجم: دكتر مهدی محمدزاده
مولف: سيلويا نف

 
بحث موضع اسلام در قبال تصوير يكي از مباحث بسيار مهم در تاليفات مربوط به هنرهاي تصويري جهان اسلام بوده است. كتاب پيش رو جزو معدود كتاب هاي اختصاص يافته به اين موضوع در زبان فرانسه است. اين كتاب، ضمن ارايه و تطبيق آراي علماي اسلامي و نگرش تجويزي متون مقدس در رابطه با تصوير، به سير تاريخي جايگاه تصوير در تمدن اسلامي مي پردازد و در نهايت چالش هاي معاصري كه با ورود گونه هاي تصويري جديد از قبيل تلوزيون و سينما به جهان اسلام شكل گرفته اند را معرفي مي كند. كتاب حاضر از يك سو مي كوشد نشان دهد كه نظريه اسلام مخالف تصوير ايده اي قديمي و مربوط به جريان شرق شناسي سده 19 است و از سوي ديگر در پي تبيين اين نكته است كه اين نظريه به رغم تعارض آن با واقعيت آفرينش هاي هنري جهان اسلام، چگونه در بين مسلمانان اشاعه يافته است.
 
 

  مقدمه ای بر تجارت الكترونيك فرش دستباف
مولفين: دكتر علی وندشعاری و دكتر احمد اسدزاده

 
ورود به صحنه تجارت الكترونيك براي تجارت و بازاريابي و فروش فرش دستباف ايران يك ضرورت انكارناپذير باشد و ما ناگزير به استفاده از ابزارهاي اين فناوري در هنر صنعت فرش دستباف هستيم. گستردگي بازارها، پراكندگي جغرافيايي جمعيت، ورود رقبا و ... شرايطي را فراهم ساخته است كه امروزه بدون توجه به تحقيقات بازاريابي عملا موفقيت در حفظ بازار سنتي فرش دستباف و نفوذ در بازارهاي جديد امكان پذير نيست. بازاريابي در مفهوم جديد آن، نه فقط به معناي روش هاي تسهيل كننده فروش فرش، بلكه علم و هنر هماهنگ كردن كليه منابع براي توليد كالاهاي قابل فروش و تامين نيازهاي مشتريان است. اين كتاب مي تواند جهت آشنايي با تجارت الكترونيكي فرش دستباف مفيد باشد.
 
 

پيش از تاريخ ديرين بين النهرين
مترجم: دكتر بهرام آجورلو

مولف: راجرماتيوز
 
محتويات اين كتاب برآمده از محوطه باستاني بين النهرين است كه در آن نويسنده سعي كرده براي جمع بندي مباحث هر دوره، اطلاعات قابل دسترسي از تمامي محوطه هاي باستان شناختي را با تاكيد بر محوطه هاي كاوش شده و نيز بررسي هاي ميداني، جمع آوري كند. هدف نويسنده در گام اول اين بوده است كه يك راهنماي مرجع براي جويندگان محوطه هاي باستاني خاص و دوره هاي فرهنگي معين را فراهم آورد، و نيز اطلاعات آن دسته از مصنوعات فرهنگي و زيست محيطي را بازنمايي و ارزيابي كند كه نظريات و ايده هاي كنوني درباره ميان پرده هاي پيش از تاريخ بين النهرين مبتني بر آن ها بوده است. فهرست ارجاعات و كتاب نگاري كاملي كه نگارنده براي هر محوطه باستاني خاص و براي هر دوره اي فراهم كرده است، به خواننده اجازه مي دهد تا موضوعات خاص و مورد علاقه اش را با جزييات تعقيب كند.
 

روش های تجزيه مواد در مرمت و حفاظت آثار تاريخی
مترجم: دكتر مسعود باقرزاده كثيری
مولف: باربارا استوارت

 
هدف كتاب حاضر ارايه ديدي كلي در مورد روش هاي موجود آناليز مواد است. به هنگام اتخاذ تصميم اوليه براي تجزيه و تحليل يك شي تاريخي، در مواردي ممكن است انتخاب بهترين روش آناليز دشوار باشد. براي كمك به حل اين مشكل، در فصل هاي دوم تا دهم كتاب پيشينه ي جامعي از هريك از روش هاي آناليز متداول آورده شده است. همچنين نحوه ي عملكرد واقعي هر يك از دستگاه ها توضيح داده شده و در اين بين از پرداختن به جزييات فني اضافي پرهيز شده است تا مباحث براي افرادي كه آشنايي قبلي با اين موضوعات ندارند خسته كننده نباشد. نكته ي بسيار مهم ديگر در حفاظت مواد حالت و اندازه ي نمونه مورد نياز براي آناليز است و اين مهم نيز براي تك تك روش ها بيان شده است. افزون بر آن، براي هر روش مثال هايي از كاربرد آن بر روي گونه هاي خاصي از مواد تاريخي، با قيد منابع مرتبط ذكر شده است. 
 

چگونه اشياء ذهن را شكل می دهند
مترجم: دكتر وحيد عسكرپور
مولف: لمبرز ملافوريس
اگر در قلمرو زباني، بنابر قاعده، بار اصلي معنايابي و رمزگان نشانه اي بر دوش نماد است. در قلمرو مصنوعات و آثار مادي لزوما چنين نيست. بنابراين معنايابي آثار هنري نه پس از شكل پذيري آنها و اتمام ساختشان، كه از بطن فرآيند شكل گيري و بكارگيري آن ها در عمل و در بستر هاي اجتماعي گوناگون تحقق مي يابد. و همين موضوعات است كه در كتاب حاضر با سه رهيافت فلسفي، باستان شناختي و مردم شناختي مورد بحثي جدي و نقادانه قرار مي گيرند و نشان داده ميشود كه براي معناكاوي و رمز گشايي از آثار هنري و طراحي هاي خلاقانه صرف توسل به قواعد قلمرو زباني و نمادگرايي و حكمت نه تنها نابسنده كه در بيش تر موارد گمراه كننده نيز هست.
  مبانی نظری ارگونومی
مولفین: دکتر منصور رضایی و سمیرا بهرام پور

در فرهنگ لغت، ارگونومي عبارت از آشنايي علمي از انسان در ارتباط با محيط است. دانش ارگونومي يک علم چند رشته‌اي يا ميان‌رشته‌اي است که از علوم متفاوت فني، روانشناسي، آناتومي، طراحي، فيزيک، بيولوژيک، مديريت، اقتصاد، رياضيات، آمار و... تشکيل شده است. هدف اصلي دانش ارگونومي يا مهندسي فاکتورهاي انساني به بررسي روابط انسان با محيط کارش با محور بهبود شرايط زندگي و کاري او مرتبط است. کتاب حاضر به‌منظور بررسي علم ارگونومي و پرداختن به ابعاد مختلف آن به رشته تحرير درآمده است.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی
معماری و شهرسازی


در پي تداوم و استمرار همايش قبلي و تبيين راهكارهاي عملي و كاربردي تر نظريات و مفاهيم تبيين شده در اين حوزه، دومين همايش معماري و شهرسازي اسلامي از نظريه تا كاربرد در دنياي معاصر در 6 و 7 آذرماه 1392 برگزار گرديد و مجموعه مقالات منتخب اين همايش در مجموعه حاضر گردآوري شده است.
 
دانلود مجموعه مقالات:

پسامدرن و طراحی فراصنعتی
مولف: مهندس بابک امرایی

 
در اين كتاب ضمن تشريح وضعيت عمومي پسامدرن و ساختارهاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي تاثير گذار بر آن به جستجوي ريشه هاي مختلف هنرهاي كاربردي . به ويژه طراحي پسامدرن پرداخته ميشود. تا در نهايت به يك شناخت صحيح براي تعيين و شناسايي آثار پسامدرن و تفكيك آن از ساير شيوه ها و سبك ها دست يابيم. در اين پژوهش ابتدا به بررسي نوع رابطه مدرنيسم و پسامدرنيسم از ديد صاحب نظران هر دو جريان پرداخته شده است. سپس وضعيت پسا مدرن از زواياي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، فلسفي و هنري مورد بررسي قرار گرفته است. 
 

باستان شناسی بین النهرین: نظریات و رهیافت ها
مترجم: دکتر بهرام آجورلو
مولف: راجر ماتيوز

 
مدت زماني پس از طرح مباحث نظري در موضوعات چيستي فرهنگ و مجموعه فرهنگي در باستان شناسي، از دهه 1940م به بعد، توسعه و پيشرفت باستان شناسي اقتصادي كه موفقيت هاي آن در باستان شناسي بين النهرين سرمشق ديگر مناطق دنيا شده است، موجب آن شد كه فنون كاوش تحول يافته و روش هاي علمي و آزمايشگاهي با هدف استخراج حداكثر اطلاعات اقتصادي و زيست محيطي ممكن به كار گرفته شود، در همين حال پيدايش و پيشرفت باستان شناسي نوين از دهه 1960م به رشد كاربرد علوم و روش هاي نوين در باستان شناسي انجاميد و در نهايت آن را به علم فرهنگ متحول كرد، كه ميتواند بقاياي مادي را به قوانين جهان شمول يا قوانين حاكم بر رفتارانسان و فرايندهاي اجتماعي مرتبط كند.
 

 هنجارهای اخلاق اسلامی در حریم خصوصی مجازی
مولف: خانم فهیمه سید سعادتی
 
 جوامع در حال گذر از سنت به مدرنيته دچار تاخر فرهنگي مي گردند. اين گذر در جهان شبكه اي امروز با فناوري هاي جديد شتاب بيشتري يافته و تاخر به صورت شكاف نمايان گرديده است و همين علت استفاده هاي غير معقول و وقوع بحران در حريم خصوصي است. پرداختن به هنجارهاي اخلاقي و تطبيق آن با فضاي مجازي، اين شكاف و بحران را به حداقل خواهد رساند و جامعه با برخورداري از ارزش هاي بنيادين اخلاقي، با احترام گذاشتن بر كرامت انسان ها پاسدار حريم هاي خصوصي خواهد شد. كتاب حاضر تلاشي است براي آشنايي با مباحث حريم خصوصي و گامي براي بيان و حل برخي مشكلات مذكور از طريق اصول و قواعدي كه در تفكر اسلامي در اختيار قرار ميدهد. 
 
  مجموعه چکیده مقالات اولین همایش
معماری و شهرسازی
 

 
 
مجموعه مقالات اولین همایش معماری و شهرسازی
(دو جلدی)
 

 
 
 

تکنولوژی طراحی و ساخت سازه های
صنعتی و مدولار
مترجم: دکتر مازیار آصفی
مولف: اشتايب، دورهوفر و روزنتال

 
كتاب حاضر به عنوان يكي از جديدترين منابع در زمينه تكنولو‍ي طراحي و ساخت سازه هاي صنعتي و مدولار توسط سه نويسنده آلماني در سال 2008 ميلادي منتشر شد. ويژگي اصلي اين كتاب در مقايسه با كتاب هاي مشابه، ارزيابي فني و تحليلي سيستم هاي پيشرفته ساخت مي باشد. اين كتاب در فصول مختلف خود پس از بررسي تكنولوژي هاي نوين ساختماني با ارائه مثال هاي ويژه ساخته شده به ارزيابي سيستم هاي پيش ساخته بكار رفته در آنها مي پردازد. كتاب حاضر به صورت اجمالي به معرفي و ارائه روندهاي جديد و ابزارها و تجهيزات مدرن مرتبط با اين سيستم ها مي پردازد. 
معرفي اجمالي كتاب

 
مجموعه مقالات منتخب همایش تجلی حسن محمدی(ص)در هنر
به اهتمام فرنوش شمیلی
 
 در پي نام گذاري سال 1385به نام مبارك پيامبر اعظم از سوي مقام معظم رهبري، محققان و هنرپ‍‍‍ژوهان دانشگاه هنر اسلامي تبريز نيز در اين سال و در راستاي رسالت عظيم فرهنگي و هنري خود، بر آن شدند تا همايشي با عنوان «تجلي حسنمحمدي (ص)» در هنر بر گزار نمايند، كه مجموعه حاضر شامل مقالات منتخب اين همايش مي باشد.
 
 
سيستمهای كنترل محيط زيست
مترجمين: دكتر محمد علی كی نژاد و مهندس رحمان آذری
مولف: فولرمور
 
كتاب حاضر، سيستم هاي مورد استفاده در كنترل محيط حرارتي و روشنايي ساختمان را مورد بررسي و كنكاش قرار مي دهد. اين كتاب كه با مقدمه اي بر قوانين اصلي فيزيك (انتقال حرارت و فوتومتري)، عكس العمل انساني (آسايش حرارتي و بصري) و پاسخ طراحي به مسئله سايت و اقليم نگاشته شده است، همزمان سيستم هاي ايستا (گرمايش، سرمايش و روشنايي طبيعي) و سيستم هاي مكانيكي (HVAC) و روشنايي الكتريكي را در بر مي گيرد. 
 

معرفي اجمالي كتاب
 
 
سایبان های سبک (جزئيات در ساختمان)
مترجمين: مهندس فرزاد پوررحيميان و محمدرضا ميلانی
مولف: ماريتز وندنبرگ

   سيستم هاي سازه اي جديد، كه مبتني بر خواص و ويژگي هاي مصالح نو ظهور مي باشند بخش مهمي ازكالبد معماري امروز را تشكيل مي دهند. در اين ميان معرفي دقيق و علمي خصوصيات مصالح جديد و نمونه هاي موفق اجرا شده به صورتي مناسب و فراتر از آن چه كه گهگاه در مجلات معماري به چاپ مي رسد، مي تواند نقش مهمي در توسعه فنآوری ساخت، نصب و فرهنگ صحيح استفاده از اين مصالح داشته باشد.كتابي كه هم اكنون در دست داريد مشخصاً به شرح و توضيح روشها و عوامل مؤثر در طراحي سایبان ها، مواد و مصالح پارچه اي مورد استفاده، كابل ها ، سازه هاي تکیه گاهی و اتصالات در سایبان های نرم مي پردازد.

معرفي اجمالي كتاب

 
سلطان محمد و مكتب او (مكتب تبريز)
مترجمين: جهان پری معصومی و رحيم چرخی
مولف: کریم کریم اف 

این كتاب مصور، برگردانی است از متن اصلی كتاب به زبان تركی آذربایجانی و با الفبای كریل كه به معرفی "سلطان محمد تبریزی" ـ از نگارگران برجسته‌ی ایرانی در عهد صفویه ـ اختصاص دارد، نیز معرفی و شرح آثار و مكتب او (مكتب نقاشی تبریز) كه به همراه تصاویری از نقاشی‌های وی در بخش پایانی كتاب به چاپ رسیده است. گفتنی است، در تركیب‌بندی تابلوهای سلطان محمد شخصیت‌ها دقیقا در مكان‌های لازم و مشخص كار شده‌اند او با چنین طراحی‌هایی یك فضای معمولی و زمینی را نقش نمی‌بندد بلكه تابلوهای او هر یك جهانی است از بهشت خیالی انسانی كه بالاتر از مكان زمینی است.

معرفي اجمالي كتاب

  عهدنامه حضرت علی امير المومنين (ع) به مالك بن حارث اشتر

به خط:
استاد مرحوم ابراهيم بخت شكوهی 
 

گرمايش؛ سرمايش؛ روشنايی
(رويكردهای طراحی برای معماران)

مترجمين: دكتر محمد علی كی نژاد و مهندس رحمان آذری
مولف: پرفسور نربرت لنكر

 
كتاب گرمايش، سرمايش، روشنايي، بازتابي از فرآيند تصميم گيري معماران درگير در طراحي شماتيك ساختمان بوده و آن را تقويت مي نمايد. اين كتاب كه بر اساس رويكرد سه مرحله اي در طراحي- پرهيزاز ايجاد بار، استفاده بهينه از انرژي هاي طبيعي و انتخاب تجهيزات مكانيكي استوار مي باشد طراحان را قادر به تامين تمامي نيازهاي حرارتي و روشنايي يك ساختمان و در عين حال به حداقل رساندن مصرف انرژي و به حداكثر رساندن پايداري مي سازد. اين كتاب اطلاعات دقيقي را كه يك معمار براي گرفتن تصميمات قطعي در زمينه آسايش حرارتي، سامانه هاي گرمايش و سرمايش مكانيكي، اقليم، گرمايش و سرمايش ايستا، سايه اندازي، برنامه ريزي در سايت، روشنايي طبيعي، نورپردازي مصنوعي و حفاظت از انرژي نياز دارد فراهم مي سازد. 
 
 

خلاصه مقالات گرد همایی مکتب هنری تبریزدر دوره ایلخانی و آل جلایر
 
  دانشگاه هنر اسلامي  با همكاري فرهنگستان هنر، مجتمع علمي، تاريخي، فرهنگي ربع رشيدي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز در خردادماه 1387، اقدام به برگزاري همايشي با عنوان «مكتب هنري تبريز در دوره ايلخاني و آل جلاير» كرد؛ كه در اين مسير مجموعه حاضر دربرگيرنده خلاصه مقالاتي  است كه در اين همايش به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند. 
 
دانلود مجموعه مقالات:
 
  چکیده مقالات نگرشهای نوین در طراحی صنعتی 
  خلاصه مقالات همایش راهكارهای توسعه صنايع دستی در ايران


 
  خلاصه مقالات اولین همایش ملی هنر پژوهی
(آسیب شناسی پژوهش در عرصه هنر ومعماری)


 
  چکیده مقالات همایش ملی تجلی عرفان
در هنرهای اسلامی 


شماره تماس جهت خريد و سفارش: 04135419970 (دفتر مديريت پژوهش و فناوري)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.