کتب زیر چاپ

شهر ایرانی در گذار: تاریخ اجتماعی اقتصادی تبریز در سالهای 1848-1748 میلادی                    مؤلف: Christoph Werner                  مترجم :محمدتقی پیربابایی
شرحی بر گزیده آثار استاد جعفر پاکدست سردرودی مولفين: جواد حسن پورنامی و فاطمه اکبری و سيدهادي سيد سعادتي
آموزش جامع طراحی فرش جواد حسن پورنامی و فاطمه اکبری
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.