تفاهم نامه های ملی

سازمان های مورد تفاهم شرح تفاهم نامه تاریخ اتمام تاریخ شروع عنوان تفاهم نامه ردیف
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال‌غرب اشاعه فرهنگ بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در بين مردم و ايجاد همكاري متقابل در زمينه هاي علمي- پژوهشي 1389/12/10 1387/12/10 اشاعه فرهنگ بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 1
پژوهشگاه میراث فرهنگی و  صنایع دستی انجام همکاریهای نظام مند مشترک پژوهشی، آموزشی و اجرایی در حوزه های معماری، حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی فرهنگی، حفاظت و مرمت آثار موزه ای... به مدت 5 سال 1394/10/05 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2
دانشگاه تبریز همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی، و اطلاعات به مدت 5 سال 1394/04/06 تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه تبریز 3
موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران انجام طرح هاي پژوهشي مشترك و برگزاري همايش ها و كنفرانس ها و كارگاههاي آموزشي مشترك و استفاده از منابع كتابخانه اي و ازمايشگاههاي يكديگر به مدت 3 سال 1392/02/28 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه علمی و فرهنگی موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 4
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی همكاري هاي علمي-پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و خدمات تخصصي در حوزه هاي مطالعات شهري، مطالعات بافت و معماري، مطالعات آثار هنري به مدت 4 سال 1388/10/01 همکاری های علمی پژوهشی و تحقیقاتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 5
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز انجام پروژه مطالعاتی و فنی باغ موزه و اجرای نهایی آن ادامه دارد 1394/10/16 تفاهم نامه طرح احداث باغ موزه دفاع مقدس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 6
دانشگاه شیراز برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی ادامه دارد 1393/06/04 تفاهم نامه همکاری رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 7
سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی، تربیت نیروی انسانی، برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی در زمینه بازی های اینترنتی، صدا و تصویر، شبیه سازی هوشمند بناهای تاریخی و هنرهای دیجیتال ... به مدت 5 سال 1393/05/30 تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 8
شهرداری کلان شهر تبریز تحقیق و توسعه شهرداری تبریز و کلیه ارکان آموزشی و پژوهشی، همکاری مشترک در زمینه های مطالعات و پژوهشهای شهرسازی، معماری، طراحی شهری، زیباسازی شهری و گردشگری، برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش و سمینارهای ملی و بین المللی با همکاری دانشگاه و شهرداری، همکاری و مشارکت در تجاری سازی طرح های تحقیقاتی ... ادامه دارد 1394/03/28 شهرداری کلان شهر تبریز و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 9
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو راه اندازی مرکز بین المللی تحقیقات و آفرینش های هنری ماکو، توسعه همکاری های علمی پژوهشی و هنری با سایر مراکز علمی و هنری کشورهای منطقه قفقاز ... به مدت 10سال 1395/04/21 تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 10
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل همكاري هاي علمي- پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و خدمات تخصصي در حوزه هاي مطالعات و مرمت معماري و ابنيه و بافت هاي تاريخي، مرمت آثار و بناهاي باستاني، مرمت اشياء و اموال فرهنگي و هنري و تاريخي ... به مدت 5 سال
 
1394/05/02 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل و دانشگاه هنر اسلامی تبریز 11
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز همکاری در زمینه ها ی انجام مطالعات پژوهشی و فناوری مشترک در زمینه توسعه دانش فنی و انتقال فناوری، ارائه خدمات علمی، نظارتی و مشاوره ای در موضوعات مرتبط با نیازهای دانشکده ها، انجام پروژه های پژوهشی مشترک به مدت 5 سال 95/03/30 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشکده طراحی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 12
اداره مراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی همکاری و استفاده متقابل از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین در موضوعات مرتبط با مطالعات و حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و هنر و تمدن ایرانی اسلامی، دسترسی آزاد و رایگان به کتابخانه ها، موزه ها و آزمایشگاه ها و کارگاه های یکدیگر - اجام مطالعات و پژوهشهای مشترک در زمینه های مرتبط با موزه داری، گردشگری، بافت تاریخی و صنایع دستی - حمایت از انتشارات مشترک      تفاهم نامه همکاری های علمی - فنی و فرهنگی - هنری بین اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز  13
اداره کل ورزش و جوانان استان
آذربایجان شرقی

 
اجرای پروژه های تحقیقاتی - کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی -  تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرفین در قالب دوره های مصوب در مقاطع مختلف - برگزاری مشترک سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در حوزه تخصصی طرفین - انجام داوری، نظارت و بررسی کارشناسی شده نتایج پروژه های تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور - برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاء  توان علمی و فنی کارشناسان و محققین سازمان در مراکز تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی، خدماتی و هنری - 1398 1395 تفاهم نامه همکاری دانشگاه هنراسلامی تبریز  با اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 14
شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک و حمایت مالی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با موضوع«برگزاری جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنر های اسلامی و صنایع دستی در اردیبهشت ماه 1396» بهار 1396 بهار 1396 تفاهم نامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 15
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بناب
 
انجام مطالعات پژوهشی و فناوری مشترک در زمینه توسعه دانش فنی و انتقال فناوری ها - ارائه خدمات علمی، نظارتی و مشاوره ای در موضوعات مرتبط با نیازهای دانشگاه ها - توسعه و بومی سازی فناوری های مرتبط   ...    1399 1395 تفاهم نامه همکاری بین دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بناب و دانشکده طراحی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 16
مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان مساعدت طرفین به یکدیگر در زمینه تسهیلات فنی، آزمایشگاهی و موزه ای - تسهیل استفاده از امکانات کمک آموزشی و پژوهشی طرفین نظیر کتابخانه و نشریات علمی و دانشگاهی - مساعدت و حمایت برای دسترسی به آزمایشگاهها و کارگاههای مرتبط - مبادله اسناد و مواد علمی - دانشگاهی 97/01/31 96/01/31 تفاهم نامه همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان 17
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.