آیین نامه اعتبار پژوهانه (گرنت)

آیین نامه اعتبار پژوهانه(گرنت)(pdf)

فرم شماره(1): درخواست پرداخت هزینه اعضاء هیأت علمی(word)(pdf)

فرم شماره(2): درخواست پرداخت هزینه اعضای هیأت علمی(ويژه همكاري دانشجويان با اعضاء هيئت علمي)(word)(pdf)

فرم شماره(3): درخواست پرداخت هزینه دانشجویان دوره دکتری(word)(pdf)

فرم شماره(4): درخواست پرداخت هزینه اعضای هیأت علمی(XLS)(الزاماً با ورژن 2010 به بالا باز شود)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.