تالیف و ترجمه

آئين نامه انتشار كتاب (PDF)

شیوه‌نامه تدوین کتب تألیفی و ترجمه دانشگاه هنر اسلامی تبریز(WORD)(PDF)

فرم پیشنهاد ترجمه کتاب(DOC) (PDF)

فرم ارزیابی  ترجمه کتاب (DOC) (PDF)

فرم پیشنهاد کتاب تصنیفی (DOC) (PDF)

فرم پیشنهاد کتاب تألیفی (DOC) (PDF)

فرم ارزيابي کتاب تألیفی (DOC) (PDF)

فرم ارزیابی کتاب تصنیفی(DOC)(PDF)
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.