برگزاری و شرکت در گردهمایی های علمی - هنری، جشنواره و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی

آئین نامه اجرایی شرکت در گردهمائی هاي علمی، هنري، جشنواره ها و کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی(pdf)

فرم درخواست شرکت در همایش های خارجی (DOC)

فرم درخواست شرکت در همایش های داخلی (DOC) پرسشنامه پيشنهادي جهت برگزاري همايش(DOC)

فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی


قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی(DOC)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.