طرح های پژوهشیآئين نامه اجرايي طرح های پژوهشی دانشگاه هنر اسلامي تبريز(PDF)

طرح های پژوهشی داخلی:
   قرارداد و پرسشنامه طرح پژوهشی (DOC) (PDF)
   فرم داوري پرسشنامه طرحهاي پژوهشي (DOC)
   فرم داوري گزارش طرح پژوهشي(DOC)
   شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی(DOC)(PDF)


طرح های پژوهشی کاربردی(خارجی):
   سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری(PDF)
   معافیت بیمه قراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه(pdf)
   ترک تشریفات مناقصه(PDF)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.