طرح های پژوهشی گروه معارف و عمومی

عنوان طرح مجري طرح وضعيت طرح داخلي/خارجي كارفرما
بررسی آگاهیها،نگرشها و رفتارهای دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به قرآن رضا احسانی تمام شده خارجي دبیرخانة شورایعالی انقلاب فرهنگی
بررسی آگاهیها ،نگرشها و رفتارهای دانشجویان دانشگاههای تبریز نسبت به قرآن منصور رضایی تمام شده خارجي دبیرخانة شورایعالی انقلاب فرهنگی
ارزیابی و مقایسه برخی ویژگی های جسمانی و ترکیب بدن اعضای هیات علمی و کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهدی فراموشی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تدوین الگوها و شاخص های تالیف کتاب آموزشی زبان تخصصی برای رشته های هنر اسلامی کاظم پورالوار تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نیاز سنجی زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان رشته طراحی فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز لیلا دوبختی درحال اجراء داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی سلامت جسمانی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه هنراسلامی تبریز و ارتباط آن با تعهد سازمانی مهدی فراموشی درحال اجراء داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.