طرح های پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی

مجری

عنوان طرح

وضعیت طرح

داخلی/ خارجی

دکتر مسعود باقرزاده کثیری

بررسی تصفیه آبهای آلوده به مواد رنگزای مورد استفاده در صنعت فرش با استفاده از فرآیند اکسایش پیشرفته UV/H2O2

تمام شده

داخلی

دکتر مسعود باقرزاده کثیری

مطالعه پایداری نوری رنگهای اکریلیک قرمز در مقابل تابش نور ماوراء بنفش

تمام شده

داخلی

علی نعمتی بابای لو

مطالعه، شناخت و نمونه سازی لعاب لاجورد در کاشی های مسجد کبود تبریز

درحال اجراء

داخلی

بهرام آجورلو

فناوری سفالگری باستانی آذربایجان، بر مبنای نمونههای اهرنجان تپه و قره تپه

تمام شده

داخلی

مهدی رازانی

فناوری سفالگری اسلامی قره داغ

تمام شده

داخلی

مهدی رازانی

حفاظت و مرمت حوض مرمری شماره 1 خانه صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تمام شده

داخلی

دکتر وحید عسکرپور

نظریة مأواگزینی در باستانشناسی؛ مبانی باستانشناسی فضا و سکونت

درحال اجراء

داخلی

دکتر اکبر عابدی

بررسی و شناسایی منابع و معادن ابسیدین در منطقه شمال غرب ایران

تمام شده

داخلی

دکتراکبر عابدی

باستان سنجی و منشأیابی ابزارهای ابسیدینی دوره نوسنگی و مس و سنگ دوه گُز خوی

تمام شده

داخلی

 


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.