طرح های پژوهشی دانشکده هنرهای اسلامی

مجری

عنوان طرح

وضعیت طرح

داخلی/ خارجی

سازمان همکار

رحیم چرخی

تطبیق دیوار نگارة خانه بهنام تبریز با دوره زند و قاجار

تمام شده

داخلی

 

دکترفرنوش شمیلی

تبیین اصول نقاشی دیواری و توسعه کیفی آن در تبریز

تمام شده

داخلی

امیر فرید گل سفیدی

مطالعه ویژگیهای بصری حروف در خط نستعلیق

تمام شده

داخلی

دکترمهدی محمدزاده

بررسی الگوها و شاخص‌های ارزشیابی آثار بدیع هنری

تمام شده

داخلی

محمد مدهوشیان نژاد

مستندنگاری ارسی های استان آذربایجان شرقی

تمام شده

داخلی

رحیم چرخی

مطالعه و تحقیق آزمایشگاهی و حفظ و مرمت دیوارنگاره های آزاره‌ها و سر طاقچه های طنبی بزرگ و آرازه‌های طنبی کوچک و نقاشی‌های دیواری خانه نیکدل تبریز

تمام شده

خارجی

شهرداری تاریخی منطقه 8 تبریز

سید محمد میرشفیعی

ساخت و احیاء نقاشی مینای زرین فام، روی شیشه

تمام شده

داخلی

دکترمهدی محمدزاده

همگامی شعر و نقاشی در دوره تیموری با تاکید بر نگاره های شیخ صنعان

تمام شده

داخلی

رحیم چرخی

مستند نگاری و طبقه بندی موضوعی نقاشی های دیواری خانه های قاجاری، بقعه و مساجد تبریز

درحال اجراء

داخلی

رحیم چرخی

مطالعه و مستندنگاری و طبقه بندی موضوعی نقاشی های دیواری خانه های قاجاری تبریز

تمام شده

خارجی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آ.شرقی

 


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.