طرح های پژوهشی دانشکده فرش

عنوان طرح مجري طرح وضعيت طرح داخلي/خارجي كارفرما
طراحی و تنظیم قرآن کریم برای بافت بصورت فرش دو رویه و کتاب مجلد علی اکبر آهنی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی مفاهیم نمادین نقوش هنر های سنتی  آذربایجان شرقی در ادوار مختلف پیش از اسلام فاطمه اکبری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شناسایی هنرمندان طراح فرش استان آذربایجانشرقی ابوالفضل عبدالهی فرد تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
بررسی شیوه های طراحی فرش در استان آذربایجان شرقی جواد حسن پورنامی تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
بررسی وضعیت موجود کارگاههای رنگرزی در استان آذربایجان شرقی هادی فیاضی تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
بررسی وضعیت موجود و شناسایی و مطالعه جغرافیایی زیراندازها شامل گبه و…  در استان آذربایجان شرقی فاطمه اکبری تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
راه اندازی پایگاه اطلاعاتی قالی ایران هادی فیاضی تمام شده خارجي سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
احیا  و اصلاح نقوش فرش منطقه آذربایجان غربی جواد حسن پورنامی تمام شده خارجي سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
مفاهیم نمادین نقوش گیاهی در قالی‌های موزه‌ای ایران (دوره صفویه و قاجار) علی وندشعاری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی هزینه های تولید انواع فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی علی اکبر آهنی تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
مطالعه و بررسی طراحی و بافت قرآن مجید در دانشگاه هنر اسلامی تبریز جواد حسن پورنامی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
جمع آوری و طبقه بندی طرحها و نقشمایه های رایج در قالیهای منطقه هریس عبداله میرزائی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی تولید رنگدانه پرودیجیوسینی از باکتری سراشیا و کاربرد آن در صنعت فرش سید هادی سید سعادتی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازشناسی طراحی اصیل فرش تبریز به منظور اصلاح تولیدات معاصر فاطمه اکبری تمام شده خارجي صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شناسایی و طبقه بندی نقش های کاربردی و تزئینی کتیبه نگاری در قالی های دوره قاجار لاله آهنی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی و شناسایی ویژگی های طرح، نقش مایه و رنگ گلیم های منطقه اردبیل الهام صادقپوری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مطالعه بهینه سازی فرایندهای استخراج رنگزای قرمزدانه(Dactylopius coccus) و کاربرد آن در رنگرزی الیاف پشم سیامک صفاپور درحال اجراء داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی نقوش طبیعی (جانوری، گل فرنگ، آثار و ابنیه) به کار رفته در قالیهای تبریز و تاثیر این نقوش در میزان مقبولیت فروش داخلی این قالیها مریم متفکرآزاد درحال اجراء داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.