طرح های پژوهشی دانشکده فرش

مجری

عنوان طرح

وضعیت طرح

داخلی/خارجی

سازمان همکار

دکتر فاطمه اکبری

بررسی مفاهیم نمادین نقوش هنر های سنتی  آذربایجان شرقی در ادوار مختلف پیش از اسلام

تمام شده

داخلی


دکتر ابوالفضل عبدالهی فرد

شناسایی هنرمندان طراح فرش استان آذربایجانشرقی

تمام شده

خارجی

مرکز تحقیقات فرش دستباف

جواد حسن پورنامی

بررسی شیوه های طراحی فرش در استان آذربایجان شرقی

تمام شده

خارجی

مرکز تحقیقات فرش دستباف

هادی فیاضی

بررسی وضعیت موجود کارگاههای رنگرزی در استان آذربایجان شرقی

تمام شده

خارجی

مرکز تحقیقات فرش دستباف

مهندس علی اکبر آهنی

بررسی هزینه های تولید انواع فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی

تمام شده

خارجی

مرکز تحقیقات فرش دستباف

دکتر فاطمه اکبری

بررسی وضعیت موجود و شناسایی و مطالعه جغرافیایی زیراندازها شامل گبه و  در استان آذربایجان شرقی

تمام شده

خارجی

مرکز تحقیقات فرش دستباف

مهندس هادی فیاضی

راه اندازی پایگاه اطلاعاتی قالی ایران

تمام شده

خارجی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جواد حسن پورنامی

احیا  و اصلاح نقوش فرش منطقه آذربایجان غربی

تمام شده

خارجی

سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی

دکتر علی وندشعاری

مفاهیم نمادین نقوش گیاهی در قالی‌های موزه‌ای ایران (دوره صفویه و قاجار)

تمام شده

داخلی


جواد حسن پورنامی

مطالعه و بررسی طراحی و بافت قرآن مجید در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تمام شده

داخلی


عبداله میرزائی

جمع آوری و طبقه بندی طرحها و نقشمایه های رایج در قالیهای منطقه هریس

تمام شده

داخلی


سید هادی سید سعادتی

بررسی تولید رنگدانه پرودیجیوسینی از باکتری سراشیا و کاربرد آن در صنعت فرش

درحال اجراء

داخلی


دکتر سیامک صفاپور

مطالعه بهینه سازی فرایندهای استخراج رنگزای قرمزدانه(Dactylopius coccus ) و کاربرد آن در رنگرزی الیاف پشم

درحال اجراء

داخلی


دکتر فاطمه اکبری

بازشناسی طراحی اصیل فرش تبریز به منظور اصلاح تولیدات معاصر

تمام شده

خارجی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دکتر علی وندشعاری

مستند سازی روشهای مرمت سنتی فرش و تطبیق آن با روشهای علمی

درحال اجراء

داخلی


لاله آهنی

شناسایی و طبقه بندی نقش های کاربردی و تزئینی کتیبه نگاری در قالی های دوره قاجار

تمام شده

داخلی


الهام صادقپوری

بررسی و شناسایی ویژگی های طرح، نقش مایه و رنگ گلیم های منطقه اردبیل

تمام شده

داخلی


مریم متفکرآزاد

بررسی نقوش طبیعی (جانوری، گل فرنگ، آثار و ابنیه) به کار رفته در قالیهای تبریز و تاثیر این نقوش در میزان مقبولیت فروش داخلی این قالیها

درحال اجراء

داخلی


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.