دانشکده فرش

عنوان طرح مجری طرح وضعيت طرح داخلی/ خارجی کارفرما
طراحی و تنظیم قرآن کریم برای بافت بصورت فرش دو رویه و کتاب مجلد مهندس علی اکبر آهنی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی مفاهیم نمادین نقوش هنر های سنتی  آذربایجان شرقی در ادوار مختلف پیش از اسلام دکتر فاطمه اکبری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شناسایی هنرمندان طراح فرش استان آذربایجانشرقی دکتر ابوالفضل عبدالهی فرد تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
بررسی شیوه های طراحی فرش در استان آذربایجان شرقی  جواد حسن پورنامی تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
بررسی وضعیت موجود کارگاههای رنگرزی در استان آذربایجان شرقی  هادی فیاضی تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
بررسی وضعیت موجود و شناسایی و مطالعه جغرافیایی زیراندازها شامل گبه و…  در استان آذربایجان شرقی دکتر فاطمه اکبری تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
راه اندازی پایگاه اطلاعاتی قالی ایران  هادی فیاضی تمام شده خارجي سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
احیا  و اصلاح نقوش فرش منطقه آذربایجان غربی  جواد حسن پورنامی تمام شده خارجي سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
مفاهیم نمادین نقوش گیاهی در قالی‌های موزه‌ای ایران (دوره صفویه و قاجار) دکتر علی وندشعاری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی هزینه های تولید انواع فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی مهندس علی اکبر آهنی تمام شده خارجي مرکز تحقیقات فرش دستباف
مطالعه و بررسی طراحی و بافت قرآن مجید در دانشگاه هنر اسلامی تبریز  جواد حسن پورنامی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
جمع آوری و طبقه بندی طرحها و نقشمایه های رایج در قالیهای منطقه هریس دکتر عبداله میرزائی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی تولید رنگدانه پرودیجیوسینی از باکتری سراشیا و کاربرد آن در صنعت فرش  سید هادی سید سعادتی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بازشناسی طراحی اصیل فرش تبریز به منظور اصلاح تولیدات معاصر دکتر فاطمه اکبری تمام شده خارجي صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شناسایی و طبقه بندی نقش های کاربردی و تزئینی کتیبه نگاری در قالی های دوره قاجار  لاله آهنی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی و شناسایی ویژگی های طرح، نقش مایه و رنگ گلیم های منطقه اردبیل  الهام صادقپوری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تحلیل جامعه شناختی دنیای قالی ایران دکتر عبداله میرزائی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
جغرافیای طرح، نقش و رنگ قالی های شهری مناطق مختلف ایران در دوره معاصر دکتر فاطمه اکبری تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
خوانش مطالب مرتبط با فرش در سفرنامه هاي سياحان غربي در دوه صفوي دکتر علی وندشعاری درحال اجراء داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاثیر رویدادهای فرهنگی قرن نوزده اتریش در تحریک تقاضای مصرف قالی دستبافت ايران در اروپا دکتر عبداله میرزائی درحال اجراء داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بررسی شناخت مواد اولیه، دار و ابزار، چله کشی و چله دوانی و مکانیزم فنی بافت استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل دکتر علی وندشعاری درحال اجراء خارجي مرکز ملی فرش ایران

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.