طرح جامع پژوهشی دانشگاه

طرح جامع پژوهشی دانشگاه
مصوب شورای پژوهشی دانشگاه
163- 18/06/91
 
الف- مقدمه:
کلیات راهبرد پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای سال تحصیلی 92 - 91 که برمبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی) و ایجاد تحول بنیادین در راهبرد علوم انسانی و هنر مبتنی بر آموزه های قرآنی و سند توسعۀ هنر و اسناد بالادستی که در جلسۀ حاضر با حضور ریاست محترم دانشگاه بررسی شده و به تصویب رسیده است:
ب- اهداف:
1) ارتقاء و حفظ توانمندی پژوهشی دانشگاه هنراسلامی تبریز در چهارچوب رهنمود اقتصاد مقاومتی در افق چشم انداز 1404 ه. ش
2) جهت دهی و ساماندهی پژوهشهای دانشگاه هنر اسلامی تبریز در چهارچوب راهبرد حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی
3) حرکت در راستای تحول بنیادین در پژوهشها با محوریت تولید محتوای اسلامی و ایرانی و ویژگی کاربردی شدن تحقیقات و رفع نیازهای کشور
ج- راهکارها:
1) تأسیس کارگروههای پژوهشی در دانشکده ها برای پیگیری اهداف و راهکارهای طرح جامع پژوهشی یکسالۀ دانشگاه در دانشکده
2) تأسیس و گسترش شرکتهای دانش بنیان
3) تأسیس و توسعۀ مرکز رشد دانشگاه
4) انجام فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی در راستای محورهای پژوهشی دانشکده‌ها و طرح جامع پژوهشی یکسالۀ دانشگاه
5) طرح و تصویب پایان نامه های دانشجویی در شورای پژوهشی دانشگاه متناسب با محورهای پژوهشی دانشکده‌ها و طرح جامع پژوهشی یکسالۀ دانشگاه
6) تشویق و ترغیب و حمایت اساتید و دانشجویان و پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و آثار منتخب و برگزیدۀ برتر
7) برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی هم محور با طرح جامع پژوهشی یکسالۀ دانشگاه
8) ایجاد تنوع منابع با تأکید بر منابع خارج از دانشگاه اعم از بخش خصوصی و دولتی؛ به صورت عقد قراردادهای پژوهشی
9) توسعه و عملیاتی کردن روابط خارجی و بین المللی در چهارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای رسمی ذیصلاح کشور
10) توسعۀ سطح همکاری های دانشگاه با دیگر دانشگاهها و مؤسسات علمی دولتی و خصوصی و نهادها و ارگانهای دولتی با هدف استفاده از منابع مالی و امکانات فنی طرفین؛ از قبیل آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.