طرح جامع پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی

 • برنامه و افق پژوهشی دو سالۀ 96 94 دانشکدۀ هنرهای کاربردی (28/02/94)
 
 1. امضاء تفاهم نامۀ همکاری بین المللی با :
  •  دانشگاه رن فرانسه با مسئولیت و پیگیری آقای کثیری
  • دانشگاه بوستون با مسئولیت و پیگیری آقای کثیری
  • دانشگاه مونترال با مسئولیت و پیگیری آقای کثیری
  • مؤسسات علمی- فرهنگی مستقر در استانبول به واسطۀ تفاهم­نامۀ خواهرخواندگی تبریز- استانبول با مسئولیت و پیگیری آقای آجورلو
  • ۀ باستان­شناسی آلمان در تهران با مسئولیت و پیگیری آقای آجورلو
  • دانشگاه ارزروم ترکیه با مسئولیت و پیگیری آقای آجورلو
  • دانشگاه اینسبروک اتریش با مسئولیت و پیگیری آقای عابدی
  • دانشگاه لیون فرانسه با مسئولیت و پیگیری آقای عابدی
  • دانشگاه بیوتکا در ایتالیا با مسئولیت و پیگیری آقای رازانی
 1. تمدید تفاهم­نامۀ همکاری با :
  1. ۀ باستان­شناسی دانشگاه تهران
  2. ۀ کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان­شرقی
 2. برگزاری جلسات مشترک برای عملیاتی کردن و یا تدوین تفاهم­نامۀ همکاری با :
  1. ۀ کل موزه­های بنیاد
  2. ۀ ملک
  3. ۀ آستان قدس رضوی
  4. ۀ اردبیل
  5. دانشگاه بیرجند
  6. ۀ دانشگاه تبریز
  7. ۀ سوره
  8. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
  9. دانشگاه سهند (گروه مواد)
  10. دانشگاه تبریز (آزمایشگاه خدمات)
  11. پژوهشگاه سازمان میراث (پژوهشکده­های سه­گانۀ باستان­شناسی، مردم­شناسی و مرمت)
 3. نشر کتاب :
  1. ترجمۀ شیمی تحلیلی در باستان­شناسی از آقای کثیری
  2. ترجمۀ باستان­شناسی فناوری از آقای عسکرپور (به اضافۀ تألیف 3 مورد دیگر در حوزۀ هنر)
  3. تألیف مبانی باستان­شناسی تحلیلی از آقای آجورلو
  4. تألیف تاریخ صنعت و هنر جنگ­افزارسازی ایران از آقای عابدی
  5. تألیف گاهنگاری باستان­شناختی مشترک آقایان آجورلو و عابدی
  6. تألیف اصول و مبانی باستان­سنجی با همکاری آقایان کثیری، آجورلو، عابدی، عسکرپور و رازانی
 4. راه­اندازی کارگروه دکتری
 5. راه­اندازی فصلنامۀ فیروزۀ اسلام: پژوهۀ باستان­سنجی دو زبانی انگلیسی (50%) فارسی (50%)  با همکاری اساتید از دانشگاه­های تهران، تبریز، سهند، تربیت مدرس و مؤسسات بین­المللی
 6. راه­اندازی مرکز تحقیقات باستان­سنجی ایران با توجه به بیانیۀ تبریز
 7. انجام کاوش­های مشترک چهارجانبه با سازمان میراث، دانشگاه تهران و هیئت­های آلمانی یا اتریشی و یا ترک
 8. برگزاری جلسات سخنرانی مشترک با همکاری موزۀ تبریز و گروه تاریخ و دانشکده­های شیمی و علوم طبیعی دانشگاه تبریز
 9. برگزاری سومین همایش ملی کاربرد تحلیل­های علمی در باستان­سنجی در مرمت میراث فرهنگی
 10. همکاری با پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری برای برگزاری دومین همایش بین­المللی باستان­شناسی شمال­غرب ایران
 11. تدوین چهارچوب و قالب و متد تبدیل و تحول پایان­نامه­های ارشد به صورت طرح­های پژوهشی کوتاه­مدت
 12. تدوین چهارچوب و رؤس مطالعات نانوتکنولوژی مواد مرمتی و گسترش شیمی مرمت
 13. تدوین چهارچوب و رؤس مهندسی معکوس تجهیزات آزمایشگاهی با همکاری دانشکدۀ طراحی صنعتی
 14. تدوین چهارچوب و رؤس راه­­اندازی مرکز رشد برای باستان­سنجی و مرمت و شرکت دانش­بنیان
 15. تمرکز محورهای پژوهشی باستان­سنجی بر گرایش­هایی که امکانات آزمایشگاهی آنها در خود دانشگاه، و یا دانشگاه­های تبریز و صنعتی سهند فراهم بوده و در دسترس می­باشد: آرکئوشیمی، آرکئومینرالوژی، آرکئومتالورژی و دندروکرونولوژی
 16. رایزنی و امکان­سنجی برای مکان­یابی و گزینش سایت کاوش اختصاصی دانشگاه متناسب با اهداف رشته­های باستان­سنجی و مرمت اشیاء تاریخی
 17.  
 

 
کلیات چشم انداز پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی (تصویب سال 92)
 
کلیات راهبرد پژوهشی گروه مرمت آثار تاریخی بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای تحقق طرح جامع پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.
اهداف:
 • حرکت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در راستای تحقق اهداف طرح جامع پژوهشی دانشگاه
 • مشخص نمودن سیاستهای پژوهشی گروه با تاکید بر تولید محصولات علمی – کاربردی
 • گسترش ارتباط با سازمانهای متولی مواریث فرهنگی کشور و ارائه خدمات فنی- علمی به آنها
 • فرهنگ سازی در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور با حفظ هویت اسلامی- ایرانی
راهکارهای پیشنهادی:
 • تدوین زمینه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی گروه جهت ساماندهی و هدفمند کردن سمت و سوی پایاننامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با محورهای زیر:
 1. مطالعات باستان سنجی آثار سفالین، سنگی، فلزی و آثار آلی
 2. منشاء یابی مواد و مصالح مواریث فرهنگی و هنری
 3. گاه نگاری آثار فرهنگی هنری
 4. ارتقاء مرمت، حفظ و نگهداری میراث جهانی شمالغرب کشور
 5. مرمت و حفظ آثار تاریخی سنگی، سفالی و فلزات باستانی
 6. مرمت و حفظ میراث مکتوب اسلامی
 7. مطالعه ساختار و چگونگی تخریب مواد رنگزا
 8. تولید دانش فنی و ارائه خدمات فنی و اجرایی در زمینه حفظ آثار تاریخی و فرهنگی
 • انجام تحقیقات مشترک با مراکز و موسسات تحقیقاتی فعال در زمینه حفظ و مرمت میراث فرهنگی کشور
 • استفاده از توان بالقوه قراردادهای خواهر خواندگی کلانشهر تبریز با شهرهای دیگر از قبیل استانبول و خجند و اجرای طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاههای این شهرها در زمینه های انجام کاوش ها و طرح های تحقیقاتی مشترک
 • حمایت از پایاننامه هایی که نتیجه علمی - کاربردی داشته و نتایج آنها (در قالب کنفرانس علمی معتبر و یا مقاله داخلی یا خارجی دارای اعتبار پژوهشی) منتشر شده است. (تعریف راهکارها)
 • تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی گروه به حضور در حوزه کاربرد از قبیل نمایشگاههای مختلف فرهنگی هنری، آزمایشگاههای دانشگاههای معتبر، مراکز مختلف فرهنگی و نهادهای وابسته به سازمان میراث فرهنگی با تایید مقام بالاتر
 • تاسیس گروه پژوهشی "باستان سنجی ایران" در راستای افزایش توان پژوهشی گروه
 • برگزاری مداوم و سالانه کنگره "باستان سنجی و مرمت" در نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال (با ذکر برنامه اجرایی دقیق)
 • برگزاری سمینارهای تخصصی هفتگی توسط اعضای هیات علمی گروه، اساتید مدعو منتخب و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 • تجهیز و راه اندازی پژوهشکده "مرمت و باستان سنجی شمال غرب کشور" برای ارائه خدمات فنی و علمی به موسسات فعال در این زمینه
منابع تامین مالی:
فعالیتهای فوق با رویکرد اصلاح روند اجرای فعالیتهای پژوهشی، اقتصاد مقاومتی و پرهیز از تجمل انجام گرفته و در صورت نیاز به تامین مالی از منابع زیر کمک خواهد گرفت:
 • تعریف قراردادهای پژوهشی در چهارچوب صندوق حمایت از پژوهشگران و یا در قالب مراکز رشد و یا شرکت های دانش بنیان
 • عقد قراردادهای تحقیقاتی با بخشهای مختلف سازمان میراث فرهنگی، موزه های شخصی و شهرداری های کشور

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.