تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1397
کد 68

نحوه شناسائی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور

نحوه شناسائی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور

جدول معرفی رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان در سال 1397

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.