تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397
کد 63

فراخوان پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي

فراخوان پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.