تاریخ : جمعه 15 تير 1397
کد 62
🔸بدین وسیله به اطلاع می رساند شماره جدید نشریه پژوهه باستان سنجی با فهرست مقالات ذیل منتشر گردید. با مراجعه به سایت می توانید متن کلیه مقالات را به صورت دسترسی آزاد دریافت نمایید.

سال سوم، شماره دوم، دوفصلنامه 1396

🔻"مقالات علمی-پژوهشی"
▫️ ساختارشناسی خمره ‌ی ‌نو یافته‌ ی سفالی چرخه‌ ی زیستی متعلق به گورستان پیش ‌ازتاریخی کِشیک سیستان و بلوچستان، جنوب‌ شرق ایران  ص. ۱-۱۴
یاسین صدقی ، اکبر عابدی، مهدی رازانی، محمد حیدری
 
▫️ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان ص. ۱۵-۲۹  
مرتضی خانی پور ، کمال الدین نیکنامی

▫️شناسایی ساختار چرکی ناشی از تماس دست در کاغذهای تاریخی موزه نسخ قدیمی پبدنی ص. ۳۱-۴۴
مهرناز آزادی بویاغچی، علی نعمتی بابایلو ، آزیتا موسوی مجد

▫️ آماده‌ سازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای مطالعات با میکروسکوپ پلاریزان در باستان‌ سنجی ص. ۴۵-۶۰
مهدی رازانی ، فلی مارتینز گونیخرو، مهین منصوری اصفهانی، حکیمه افشاری نژاد
 
▫️شناسایی فنی و خوانش خطوط سکه‌ های مسی حفاری‌ شده از محوطه تاریخی فیض ‌آباد کاشان  ص. ۶۱-۷۹
حمیدرضا بخشنده فرد ، محسن جاوری
 
▫️بررسی خصوصیات فیزیکی و ساختمانی خشت‌‌‌‌‌‌ های به ‌‌‌‌‌‌کار رفته در محوطه میراث جهانی ارگ بم ص. ۸۱-۱۰۲
 بهنام پدرام ، افشین ابراهیمی

 🔻 مقاله یادداشت فنی
استفاده از میخ گچی، راهکاری برای استحکام ‌بخشی و ماندگاری آرایه‌ های معماری تاریخی ص. ۱۰۳-۱۰۷
 یاسر حمزوی
🔷همچنین این نشریه پذیرای مقالات شما در راستای اهداف و محورهای مرتبط با «باستان سجی» و «حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی» است.

لینک دانلود مقالات این شماره:
https://jra-tabriziau.ir/browse.php?cur=1&slct_pg_id=46&sid=1&slc_lang=fa

@ArchaeometryJr پژوهه باستان سنجی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.