تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1396
کد 41

روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز به مناسبت هفته پژوهش

روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز

روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز
روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز

روز درهای باز دانشگاه هنر اسلامی تبریز به مناسبت هفته پژوهش

بازدید برای عموم آزاد است

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.