تاریخ : شنبه 21 اسفند 1395
کد 30

بازيد هيات فرانسوي از دانشگاه سوربن جهت عقد تفاهم نامه بين اللمللي براي تحقيقات مشترك دانشگاهي و دانشجوي دكتري مشترك

عقد تفاهم نامه مشترک همکاری با دانشگاه سوربن فرانسه

بازيد هيات فرانسوي از دانشگاه سوربن جهت عقد تفاهم نامه بين اللمللي براي تحقيقات مشترك دانشگاهي و دانشجوي دكتري مشترك

هیئتی علمی از دانشگاه سوربن فرانسه ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشگاه، در طی جلسه با معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز راهکارهای چگونگی همکاری و عقد تفاهم نامه با دانشگاه هنر اسلامی تبریز را بررسی کردند. این هیئت همچین با ارائه یک گزارش علمی از دانشگاه سوربن به بخش های مختلف دانشگاه اشاراتی داشتند.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.