تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399
کد 288

بزرگـداشت روز جهانی فلسفه؛ سلامتی و زندگی خوب: رویکردهاي نظري

مؤسـسۀ پژوهشـی حکمت و فلسـفه ایران در نظر دارد "بزرگـداشت روز جهانی فلسفه؛ سلامتی و زندگی خوب: رویکردهاي نظري" را در 10 آذر ماه 1399 برگزار نماید

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.