تاریخ : سه شنبه 7 دي 1395
کد 28

انتشار شماره سوم مجله پژوهه باستان سنجی

مجله پژوهه باستان سنجی

🔸بدین وسیله به اطلاع می رساند شماره جدید نشریه پژوهه باستان سنجی با فهرست مقالات ذیل منتشر گردید. با مراجعه به سایت می توانید متن کلیه مقالات را به صورت دسترسی آزاد دریافت نمایید.

سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1395

⬜️"مقالات علمی-پژوهشی"
▫️بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین   ص. ۱-۱۶
افسانه احمدپور ، ابوالقاسم کامکارروحانی، رضا احمدی

▫️امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی   ص. ۱۷-۲۷
علی رضا باغبانان ، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی

▫️شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول   ص. ۲۹-۳۸
مسعود باقرزاده کثیری ، بهاره یونسی، افسانه یاجم

▫️گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی   ص. ۳۹-۵۴
اکبر عابدی

▫️ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه   ص. ۵۵-۶۶
محبوب عبدالعلی زاده ، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد

⬜️"مقالات علمی-مروری"
▫️مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه   ص. ۶۷-۸۰
علی نعمتی بابایلو ، مهرناز آزادی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچاچلویی

🔷همچنین این نشریه پذیرای مقالات شما در راستای اهداف و محورهای مرتبط با علوم باستانسجی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی است.

لینک دانلود مقالات این شماره:
http://jra-tabriziau.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.