تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 240

اولین کنفرانس ملی بهینه سازي سیسـتم هاي تولیدي و خدماتی

«اولین کنفرانس ملی بهینه سازي سیسـتم هاي تولیدي و خدماتی» در روزهاي 21 و 22 آبان ماه 1399 توسط گروه مهندسـی صنایع دانشگاه گیلان و به صورت مجازي برگزار خواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.