تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1399
کد 218

فراخوان مجله «پژوهش های نوین دینی»

مجله علمی «پژوهش های نوین دینی» دانشگاه تبریز آماده پذیرش مقالات علمی - پژوهشی اساتید و پژوهشگران دانشگاهی در عرصه پزوهش نوین دینی با رویکرد «کارآمدی و کارآیی دین» می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297512-041   دورنگار :35419970-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.